TURVALLISEMPI KOTI JA KIINTEISTÖ
ON MEIDÄN VELVOLLISUUTEMME

 

Kotivo Oy on kodin sähköjärjestelmien saneerauksiin erikoistunut yritys. Tarjoamme palveluitamme valtakunnallisesti sekä kotitalouksille että taloyhtiöille. Toimiessamme vuosia suomalaisten kiinteistöjen parissa huomasimme paljon ongelmia ja muutostarpeita kodin sähköjärjestelmissä. Tämän vuoksi halusimme luoda uudenlaisen tavan nykyaikaistaa kodin sähköjärjestelmä nopella asennuskonseptilla ja taata turvallinen asuminen nyt ja tulevaisuudessa.

Olemme erittäin vakuuttuneita toimintamme kyvystä vastata suomalaisten kiinteistöjen sähkösaneeraustarpeeseen ja sen myötä myös tuleviin mahdollisuuksiin. Luotamme vahvasti siihen, että rehellinen ja asiakaslähtöinen ajattelutapa, vastuullisuus, yhdessä tekemisen voima sekä rohkeus uudistua ovat menestyksemme salaisuus ja kantavat meitä myös jatkossa. Uskomme myös, että panostamalla näihin arvoihin vaikutamme positiivisesti toimialamme kehityssuuntaan.

Kotivo Oy kuuluu valtakunnalliseen KotiSun Group Oy:hyn. Vuodesta 2006 asti toimineen KotiSunin kokemus, ongelmien ja ratkaisujen analysoiminen sekä koko henkilöstön osallistuminen kehitykseen on tehnyt yrityksestä alan kokeneimman ja osaavimman taloteknisen toimijan Suomessa. KotiSun on toteuttanut jo 15 000 taloteknistä ratkaisua suomalaisiin pienkiinteistöihin ja yrityksessä työskentelee valtakunnallisesti yli 450 työntekijää. Yhdessä pörssiyhtiö CapMan Oyj:n, rahoituslaitos OP Yritys- pankki Oyj:n sekä eri laitevalmistajien kanssa aikaansaamme parempia tuloksia ja tyytyväisempiä asiakkaita.

Koko Kotivon henkilökunnan puolesta haluamme toivottaa Teille hyviä päätöksiä ja onnistuneita remontteja!

Yritysarvomme

Tyytyväiset asiakkaat ovat aina olleet toimintamme lähtökohta ja päämäärä – vähempään emme tyydy.

Läpinäkyvyys on tapa ajatella sekä toimintaa. Mitä ikinä haluatkaan kysyä, asiakaspalvelumme numero on 020 7669 941.

Onnistumisten saavuttaminen on yhteis- työllä rakentavampaa sekä mielekkäämpää. Hyvin ylläpidetyt henkilöstö- ja yhteistyö- suhteet heijastuvat asiakkaalle.

Vaikka logossamme on vihreää, emme suostu sammaloitumaan. Jatkuva kehittäminen on osa yrityskulttuuriamme.

Faktatietoa meistä

Saneerattuja kohteita
Yli 700 kpl

Toimimme
Omakotitaloissa ja taloyhtiöissä

Toimipisteitä
7 eri kaupungissa

Liikevaihto
1,6 milj. €

Henkilöstömäärä
yli 70 hlö

Työmme mahdollistaa alan
parhaat laitevalmistajat