Sähkönsiirto uhkaa kallistua roimasti

Sähköyhtiöillä on meneillään valtavat investoinnit, kun sähköjohtoja siirretään ilmasta maahan. Osa yhtiöistä tarvitsee jatkoaikaa

Sähkön siirtohintojen osuus kuluttajien sähkölaskusta on viime vuosina kasvanut tasaisesti. Siirtohintojen nousulle on selvät paineet myös tulevina vuosina, kun sähkönsiirtoyhtiöt uusivat verkkojaan lain vaatimuksien mukaiseksi.

Sähköverkkojen toimintavarmuuden on määrä nousta vuoden 2029 alkuun mennessä niin, että taajamissa ei tämän jälkeen esiinny yli 6 tunnin eikä haja-asutusalueilla yli 36 tunnin pituisia sähkökatkoja.

Tämä tarkoittaa mittavia sähköverkkoinvestointeja, jotka laittavat osan sähköyhtiöistä tiukalle.

Säävarmuuden kasvattaminen lain edellytyksiin tarkoittaa ilmassa kulkevien voimalinjojen maakaapelointia. Tämä käy erityisen kalliiksi yhtiöille, jotka toimivat pääosin haja-asutusalueella, jossa etäisyydet ovat pitkiä ja kustannukset jakautuvat pienelle määrälle asiakkaita.

Johtaja Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:stä kuvaa, että investointitarve jakaa sähkönsiirtoyhtiöt kolmeen luokkaan.

“Kaupunkialueilla toimiville yhtiöille tämä ei ole mikään ongelma, koska kaapeliverkko on kaupunkialueilla laajalti käytössä. Toisena ovat Elenian kaltaiset yhtiöt, jotka ovat lähteneet uusimaan ilmajohtoja maakaapeleiksi ikääntymisen myötä ja hyvissä ajoin”, hän sanoo.

Ongelmat korostuvat Hännisen mukaan haja-asutusalueilla toimiville yhtiöillä, joilla on vähän asiakkaita laajalla verkkoalueella.

Energiaviraston arvio on, että verkkoyhtiöiden kokonaisinvestoinnit vuoteen 2029 mennessä kohoavat 8–9 miljardiin euroon.

Haja-asutusalueiden yhtiöihin kuuluu Järvi-Suomen Energia.

”Investoinnit ovat tällä hetkellä 60–70 prosenttia suurempia, kuin sähköverkkoon tarvitsisi normaalisti verkon vanhenemisen takia tehdä, koska sähkömarkkinalaki vaatii kohottamaan toimitusvarmuutta. Sitä kautta tietysti tulee paineet siirtohintojen korotuksille”, sanoo Järvi-Suomen Energian toimitusjohtaja Arto Pajunen.

Järvi-Suomen Energia nostaa siirtohintoja vuodenvaihteessa noin 15 prosentilla. Toisaalta hinnat ovat myös laskeneet välillä merkittävästi.

”Uusimista tehdään huomattavasti verkon vanhenemista nopeammalla aikataululla. Verkosta joudutaan purkamaan pois myös toimivia osia, korvaamaan esimerkiksi maakaapelilla pylväsverkkoja, jotka toimisivat vielä useita vuosia. Siitä tulee ylimääräistä rasitetta asiakkaille, kun toimivaa verkkoa puretaan ja rakennetaan uudestaan kesken kaiken”, Pajunen kertoo.

Järvi-Suomen Energia on hakenut asiaa valvovalta Energiavirastolta jatkoaikaa verkkouudistuksilleen. Lain mukaan lisäaikaa voidaan myöntää vuoteen 2036, mutta kriteerit ovat erittäin tiukat.

”Kahdeksan vuoden jatkoaika olisi erittäin tarpeellinen, myös yritysten taloudenpidon kannalta. Tälläkään hetkellä kaikkia kaapeloinnin kustannuksia ei viedä asiakkailta siirtomaksujen muodossa, vaan osa otetaan velkana.”

Työ- ja elinkeinoministeriöstä kerrotaan, että sekä lisäajan pituuteen että kriteereihin ollaan nyt mahdollisesti puuttumassa lailla. Asia tulee tarkasteluun samassa yhteydessä, kun maakaasua koskeva lakipaketti menee eteenpäin.

Kauppalehti

12.12.2016

Lue artikkeli Kauppalehden sivuilta

Kategoriat: Ajankohtaista, Lämmityksen ohjaus, Yleinen |