Mikä on omakotitalon sähkösaneerauksen hinta?

”Onko teillä antaa hinta-arviota talomme sähkösaneeraukselle?” on kysymys, joka nousee nopeasti mieleen sähköjärjestelmän uusimista suunnittelevalle kiinteistön omistajalle. On tärkeää ymmärtää ennen saneerausurakkasopimuksen allekirjoittamista, kuinka paljon saneeraus lopulta kustantaa ja mitä tähän hintaan sisältyy.

Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että lopulliseen hintaan vaikuttaa toteutettavan saneerauksen kattavuus ja näin ollen hinnanmääritys aloitetaan aina kiinteistön saneeraustarpeiden kartoittamisesta. Kotivon tekemän sähkösaneerauksen hintahaitari sijoittuu kokonaisuudessaan 10 000 € – 20 000 € välille ja saneerauksissa uusitaan keskimääräisesti ainakin vanhat keskukset, pistorasiat, valaisimet, valaisinkytkimet, patterit ja johdotukset.

Sähkösaneerauksen suunnittelu- ja kartoitusvaiheessa lähdetään liikkeelle siitä, että saneerauksen jälkeen kiinteistön sähkölaitteisto ja turvallisuustaso ovat uudiskohdetta vastaavalla tasolla. Sähkötekniikan ikä liikkuu 20-40 vuoden välillä ja se, kuinka kaukana lähtötilanne on vaaditusta tasosta, vaikuttaa lopulliseen kauppahintaan.

Loppusumma käsittää eri osa-alueita

Hintaan vaikuttaviin eri osa-alueisiin voidaan luetella sähkötekniikan nykyinen kunto, turvallisuustaso sekä kiinteistön ilmeeseen ja asuinmukavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Nämä ovat läheisesti sidoksissa toisiinsa, sillä sähkötekniikan tulee olla ajan tasalla, jotta nykyaikaiset ja vaaditut turvallisuustasot täyttyvät. Muun muassa vanhentuneiden posliinisulakkeiden vaihtamisen jäädessä pois sekä mahdollisten lisäpistorasioiden myötä, asuinmukavuus nousee.

Sähkötekniikan uusimiseen kuuluu esimerkiksi pääkeskuksien vaihtaminen, sähkökeskuksien päivittäminen lisäämällä niihin muun muassa vikavirta- tai ylijännitesuojat, kuluneiden ja heikkokuntoisten johdotusten vaihtaminen sekä maadoittamattomien pistorasioiden vaihtaminen maadoitettuihin.
Suoraan kiinteistön ilmeeseen vaikuttavia tekijöitä, kuten sähköpattereita, valaisimia, valokatkaisijoita tai pistorasioita vaihdettaessa huomioidaan asiakkaan toiveet, mutta myös vaadittuun turvallisuustasoon vastaaminen. Sähköllä toimivat patterit suositellaan vaihtamaan, mikäli sähköpattereiden ikä alkaa olemaan 20 vuotta tai pattereissa havaitaan tummentumia, ja rikkoutuneet kehykset valokatkaisimien ja pistorasioiden ympärillä vaihdetaan.

Muuttuneet tarpeet sähkösaneerauksen takana

Vaikka kiinteistön koko, huoneiden lukumäärä ja sähköpisteiden määrä ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat sähköremontin hintaan, näkyy muuttuneisiin ja nykyaikaisiin tarpeisiin vastaaminen osaltaan loppusummassa. Esimerkiksi kiinteistöissä, joissa pistorasioiden määrä on vähäinen ja asukas kokee sen riittämättömäksi, pistorasioiden määrän täydentäminen lisää asuinmukavuutta. Valaisimien ollessa käyttöikänsä päässä, sekä sisä- että ulkotiloihin sijoitetut LED-valaisimet vakuuttavat kirkkaudellaan ja energiatehokkuudellaan.

Monet haluavat ottaa huomioon asumisessaan omat arvonsa sekä vaikuttaa suoraan itse asumisen kustannuksiinsa. Asentamalla sähkösaneerauksen yhteydessä Kotivon lämmityksenohjausjärjestelmän asukas voi säädellä kiinteistön lämpötilaa huonekohtaisesti vuorokauden ja käyttöasteen mukaan. Kotivo-järjestelmän asentaminen lisää urakkakustannuksia, mutta sen avulla voidaan vähentää jatkossa syntyviä lämmityskustannuksia.

Tiivistettynä

Sähkösaneerauksen jälkeen kiinteistön sähkölaitteiston ja turvallisuustason tulee lähtökohtaisesti vastata uudiskohteen tasoa. Saneerauksen hinnassa vaikuttaa talon valmiit ominaisuudet, esimerkiksi koko ja sähköpisteiden määrä, mutta myös kohteen sähköjärjestelmän lähtötilanne. Muuttuneiden tarpeiden huomioiminen sekä kiinteistön ilmeen päivittämiseen liittyvät seikat näkyvät myös hinnassa.

Haluatko tietää, mitä sähköjärjestelmän uusiminen maksaa juuri Teille? Jättämällä yhteystietosi, voit tilata ilmaisen kartoituskäynnin.

Kategoriat: Ajankohtaista, Sähkösaneeraus, Yleinen | Avainsanat: , ,