Mistä tietää, milloin omakotitalon sähköjärjestelmä pitää uusia?

Suomalaisen talokannan ikääntyessä erilaiset talotekniset järjestelmät kaipaavat kunnostusta. Kodin sähköistys on huomaamaton elementti arjessamme, mutta mahdollistaa monet nykyajan mukavuudet.

Omakotitaloasujan on hyvä tietää, millaisia tunnusmerkkejä koti antaa sähköremontin tarpeesta ja mitä havainnointeja voit itse tehdä. Ammattilaisen tekemä sähköjärjestelmän tarkastus sen sijaan antaa sinulle mittaustuloksiin ja sähkölaitteiden käyttöikään perustuvan arvion kotisi sähköjen nykytilasta ja turvallisuudesta. Sähköjärjestelmien kuntotutkimus havainnollistaa selkeimmin, milloin omakotitalon sähköjärjestelmä tarkalleen ottaen tulisi uudistaa.

 

Vanhan sähköjärjestelmän ongelmat kertovat remontin tarpeesta

Tyypillisesti vanhojen sähköjärjestelmien ongelma on se, että sähköistys on usein kauttaaltaan vanhentunut. Tämä tarkoittaa sitä, että valaisimet ovat toiminnaltaan heikkoja, sähköjärjestelmässä esiintyy löysäliitoksia ja sulakemerkinnät ovat puutteellisia. Lisäksi on tyypillistä, että vanhojen sähköjärjestelmien saneerauksien yhteydessä löydetään omatoimisesti tehtyjä sähköasennuksia, jotka eivät ole turvallisia. Myös palaneen käry kielii ongelmista sähköjärjestelmässä.

Usein asiakkaamme kokevat pistorasioiden määrän liian vähäiseksi, jonka vuoksi vääränlaiset sähkökytkennät ovat yleisiä. Monesti pistorasiat ovat maadoittamattomia, eivätkä sen vuoksi suojaa sähkönkäyttäjää tarpeeksi tehokkaasti.

Valaisimet

Vanhat, kiinteät, valaisimet tuottavat kuluttamastaan energiasta noin 90 prosenttia lämpöä. Tämä valaisimessa syntyvä lämpö haurastuttaa muoviosia, jotka toimivat valaisimen eristeenä. Kun valaisin aukaistaan polttimoa vaihtaessa, haurastunut muoviosa usein rikkoutuu. Tämä on selkeä merkki siitä, että valaisin tulee uusia. Rikkinäinen valaisin, jossa on lisäksi puutteelliset eristeet, on paloturvallisuusriski.

 

Löysät liitokset

Vanhoissa sähköjärjestelmissä liitokset ovat tyypillisesti ruuviliitoksia tai ns. huppuliitoksia, joissa tapahtuu ajan myötä lämpölaajenemista. Lämpölaajenemisen myötä sähköliitokset löystyvät, joka aiheuttaa kuumenemista liitoksissa ja johtimissa. Liiallinen kuumentuminen aiheuttaa palovaaran.

 

Palaneen käry

Palaneen käry saattaa viitata jonkin laitteen ylikuumenemiseen sähköjärjestelmässä. Kyse voi olla valaisimen, pistorasian tai valokatkaisijan haurastuneiden johdotuksien kuumenemisesta, mutta toisinaan myös sähkölaitteisiin kerääntynyt pöly voi aiheuttaa vastaavaa. Palaneen haju on kuitenkin vakavasti otettava oire ja alkuperä on syytä selvittää.

 

Pistorasioita ei ole riittävästi jatkuvaan sähkölaitteiden tarpeeseen

Yksi tyypillisin vanhan sähköjärjestelmän ongelma usealla omakotitaloasujalla on puutteellinen pistorasioiden määrä. Tämä johtuu yksin siitä, että viime vuosikymmeninä sähköelektroniikan tarve on kasvanut huomattavasti arjessamme.

Pistorasioiden niukan määrän vuoksi turvaudutaan usein jatkojohtoihin, jotka on tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön. Jatkojohtoja käytettäessä kodin sähköjärjestelmään liitetään suurempi määrä sähkölaitteita, kuin mitä se todennäköisesti on alun perin mitoitettu kestämään. Ylikuormitus aiheuttaa monesti sulakkeiden palamista ja mahdollisesti muita ongelmia sähköjärjestelmässä.

Edellä mainitut ongelmat kertovat, että sähköjärjestelmän ja siihen kuuluvien laitteiden käyttöikä voi olla ylittynyt ja sähköistys ei välttämättä ole enää turvallinen. Vastaavia ongelmia kohdatessa kannattaa varata asiantuntijan tekemä sähköjärjestelmien kuntotutkimus, joka antaa mittaustuloksiin perustuvan arvion sähköjen nykytilasta.

 

Tekninen käyttöikä on keino hahmottaa kodin sähköjärjestelmän uudistamistarvetta

Tekninen käyttöikä kertoo kodin sähköjärjestelmän ja siihen kuuluvien laitteiden uudistamistarpeesta. Jos laitteen tekninen käyttöikä on jo ylittynyt, on tarkoituksenmukaista vaihtaa se uuteen sähköalan ammattilaisen toimesta. Tämä on kodin kunnossapidon ja turvallisuuden ennakointia. Missään tilanteessa ei ole suositeltavaa odottaa varsinaisten vikojen ilmaantumista.

 

Sähköjärjestelmään sisältyvien laitteiden käyttöiät ST 97.00 kortin mukaan

Keskukset 30-40 vuotta

Kytkimet 20-40 vuotta

Kaapelit 25-40 vuotta

Pistorasiat 20-40 vuotta

Valaisimet 20-30 vuotta

Sähköpatterit 25-30 vuotta

Kodin sähköjärjestelmän tekninen käyttöikä on yleistävä ja perustuu käytössä oleviin tietoihin sekä kokemuksiin rakenteen, järjestelmän tai laitteen kestävyydestä.

 

Turvallisen sähköjärjestelmän tunnusmerkit

Sähköjärjestelmän ominaisuuksia on päivitetty nykyajan tarpeita sekä käyttökulutusta vastaavaksi ja järjestelmille on asetettu erilaisia suosituksia kodin turvallisuuden takaamiseksi. Maadoittamattomat pistorasiat, vanhat valaisimet, posliinisulakkeet sekä vikavirtasuojauksien puuttuminen kielivät sähköjärjestelmän iäkkyydestä ja siitä, että se ei välttämättä ole ajantasainen.

Tarkista oheisen listan avulla, onko kodissasi vähintään nämä asiat kunnossa.

 

  •  Kodin pistorasiat ja valokatkaisimet ovat ehjät sekä toimivat ja ne ovat kiinnitetty kunnolla.
  • Pistorasiat ovat maadoitettuja.
  • Jatkojohdot ovat vain väliaikaisessa käytössä.
  • Sähkölaitteiden johdot ovat ehjät.
  • Sähkökeskus on varustettu vikavirtasuojauksella.
  • Kiinteät valaisimet eivät kuumene käytössä ja niissä on LED-polttimot.

 

Sähkökeskus

Sähkökeskus on omakotitalon sähköjärjestelmän ydin. Se jakaa virtaa kaikkiin sähköpisteisiin ja ottaa vastaan vialliset jännitteet sähköverkosta varmistaen kodin ja sen asukkaiden turvallisuuden. Nykyaikaisesta sähkökeskuksesta löytyy aina vikavirtasuoja ja perinteiset sulakkeet on korvattu suojakytkimillä.

 

Vikavirtasuoja

Sähkökeskuksessa oleva vikavirtasuoja laukeaa, mikäli johonkin sähkölaitteeseen pääsee muodostumaan vikavirtaa. Jokaisessa uudessa asennuksessa kaikki pistorasiat tulee olla vikavirtasuojattuja, usein myös valaistus on suojattu nykypäivänä. Vikavirtasuoja ehkäisee henkilövahinkoja ja sähköpalon riskin.

 

Maadoitetut pistorasiat

Suojamaadoitus tarkoittaa sitä, että pistorasiassa on suojajohdin, jonka kautta vialliseen laitteeseen syntynyt vikavirta ohjautuu maahan. Maadoitus parantaa sähkölaitteiden käyttöturvallisuutta ja ehkäisee sähköpalon riskin.

 

Maksuton sähköjärjestelmän tarkastus huojentaa mielesi kodin turvallisuudesta

Mikäli havaitset puutteita kotisi sähköjärjestelmässä tai koet epävarmuutta sen turvallisuudesta, käänny asiantuntijamme puoleen. Sähköjärjestelmien kuntotutkimus antaa sinulle mittaustuloksiin perustuvan ehdotelman mahdollisista muutos- ja korjaustarpeista, jotka ovat ajankohtaisia turvallisen sähköistyksen varmistamiseksi. Varaa maksuton sähköjärjestelmän tarkastus soittamalla 020 7669 941 tai lähetä meille viesti.

Kategoriat: Ajankohtaista, Sähkösaneeraus, Yleinen |